Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Hội - Hiệp hội

Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia
Địa chỉ: Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 835 4515
Fax: (84.4) 771 6881
Email: nafec@fpt.vn
Website: http://www.thuysan.com.vn

Lịch sử khuyến ngư

Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia - tiền thân là Trung tâm Khuyến ngư Trung ương - là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện các hoạt động khuyến ngư trong phạm vi cả nước nhằm phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Thuỷ sản và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản.

Các mốc thời gian đáng lưu ý trong quá trình hoạt động của tổ chức khuyến ngư:

Ngày 2/3/1993, theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Bộ Thuỷ sản, Bộ Tài chính, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ), Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký Nghị định 13/CP ngày 2/3/1993 của Chính Phủ về công tác khuyến nông (nông, lâm, ngư nghiệp).

Ngày 2/8/1993 Thông tư số 02/LB-TT của Liên Bộ hướng dẫn thi hành Nghị định 13/CP, hướng dẫn cụ thể về hệ thống tổ chức khuyến nông, khuyến ngư, nhiệm vụ của các tổ chức khuyến nông, khuyến ngư, chính sách khuyến nông, trình tự lập và xét duyệt kế hoạch khuyến nông và chi cho công tác khuyến nông.

Ngày 01/11/1993, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Nguyễn Tấn Trịnh đã ký Quyết định số 766 TS/QĐ-TC về việc giao cho Vụ Quản lý Nghề cá tham mưu giúp Bộ quản lý công tác khuyến ngư theo Nghị định 13-CP ngày 2/3/1993 và Thông tư 02/LB-TT.

Từ năm 1993 – 2000, Bộ Thuỷ sản đã đề ra kế hoạch triển khai cụ thể, phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương, các cơ quan nghiên cứu và đào tạo có liên quan, các hội, đoàn thể chỉ đạo các địa phương thực hiện việc phổ biến các chủ trương chính sách phát triển kinh tế thuỷ sản nói chung và chương trình khuyến ngư nói riêng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tổng kết các kinh nghiệm và điển hình tổ chức sản xuất, kinh doanh thuỷ sản có hiệu quả để nông, ngư dân học tập và làm theo.

Trên cơ sở bộ phận khuyến ngư thuộc Vụ Quản lý Nghề cá, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản tạ Quang Ngọc đă ký quyết định số 590/2000/QĐ-BTS ngày 7/7/2000 thành lập Trung tâm Khuyến ngư Trung ương.

Ngày 2/5/2003, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và Bộ Nội vụ, thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 2/5/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản. Với mục tiêu kiện toàn bộ máy khuyến ngư, đáp ứng tình hình thực tế và tương xứng với tầm hoạt động, chỉ đạo và quản lý của cơ quan quản lý Trung ương đối với công tác khuyến ngư trong cả nước, Trung tâm Khuyến ngư Trung ương đã được nâng cấp thành Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia theo Nghị định số 43/2003/NĐ-CP.

Ngày 5/8/2003, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản đã ký Quyết định số 18/2003/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia như sau:

Chủ trì xây dựng chiến lược, chương trình, dự án, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến ngư

Tổ chức thực hiện chương trình, dự án và văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn các tổ chức khuyến ngư địa phương, khuyến ngư tự nguyện, các hoạt động khuyến ngư trong các tổ chức khuyến nông địa phương xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án khuyến ngư. Tham gia thẩm định các chương trình, dự án có liên quan đến khuyến ngư theo quy định.

Phổ biến kiến thức kỹ thuật, quản lý, cung cấp thông tin về chi phí, giá cả, khả năng tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân, nông dân và phổ biến rộng rãi những tiến bộ kỹ thuật về khai thác, bảo vệ nguồn lợi, nuôi trồng thủy sản, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức nghiên cứu khoa học để chuyển giao và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của ngành.

Xây dựng các mô hình về nuôi trồng, khai thác, chế biến, dịch vụ hậu cần, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản để rút kinh nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng.

Bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến ngư cho cán bộ kỹ thuật và cán bộ chuyên môn trong hệ thống làm công tác khuyến ngư trong cả nước.

Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến ngư theo quy định của pháp luật

Theo dõi, kiểm tra hoạt động khuyến ngư trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khuyến ngư.

Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án khuyến ngư.

Thực hiện các dịch vụ về khuyến ngư theo quy định của pháp luật.

Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, tài chính của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Hơn 10 năm qua, hệ thống tổ chức khuyến ngư không ngừng phát triển lớn mạnh, hoạt động khuyến ngư đã góp phần thúc đẩy sản xuất nghề cá, nhất là đẩy mạnh nuôi trồng thuỷ sản trong phạm vi cả nước, góp phần tăng sản phẩm thủy sản phục vụ tiêu dùng trong nước và tạo nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu, tạo việc làm cho hàng vạn lao động, hỗ trợ tích cực cho công tác xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho nhiều hộ gia đình nông, ngư dân và góp phần làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn miền núi, ven biển.

Liên hệ

Giám đốc: TRẦN VĂN QUỲNH
Điện thoại cơ quan: 04.8354515
Fax: 04.7716881
Email: Nafec@fpt.vn
Phó giám đốc: NGUYỄN HUY ĐIỀN
Điện thoại cơ quan: 04.7714634
Phó giám đốc: PHẠM VĂN TÌNH
Điện thoại cơ quan: 08.736446

Văn phòng Phòng Kế hoạch-Tài chính
Điện thoại: 04. 7715294 Ðiện thoại: 04. 7715294 - 04.7715295
Phòng Kỹ thuật Phòng Thông tin-huấn luyện và tư liệu
Ðiện thoại: 04. 7719214 Ðiện thoại: 04. 7715516
Email: nafec@fpt.vn

Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia
Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ba Đình - Hà Nội
Fax: 04.7716881 - Email: nafec@fpt.vn

Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia khu vực phía Nam
Số 32/3B1 - Hẻm 27 - Đường Điện Biên Phủ - Q. Bình Thạch – TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại / Fax: 08.5120526
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb