Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Hội - Hiệp hội

Trung tâm tư vấn và hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Địa chỉ: 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, T.P. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 8296 098 - 8 441 658
Fax: (84.8) 8296 098
Email:
Website: http://www.ascardvn.com

Mục tiêu của chúng tôi là tư vấn và thẩm định các dự án về nông nghiệp và phát triển nông thôn, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chuồng trại, công nghệ sinh học, thuỷ sản, môi trường, làm vườn, chế biến, phát triển nông thôn. Trên cơ sở đó, các bạn có thể ứng dụng được những quy trình công nghệ phục vụ sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để tăng thu nhập.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm gồm các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ vào sản xuất, bao gồm GS TS Mai Văn Quyền, Nguyễn Thơ, PGS TS Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Uyển, TS Võ Mai, Nguyễn Thị Nga, Nghuyễn Đăng Nghĩa. ThS Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Viễn, Đỗ Khắc Thịnh, Nguyễn Quốc Tiến, KS Nguyễn Thị Thanh Thủy,... do PGS TS Lê Thanh Hải làm giám đốc. Trung tâm ASCARD sẽ góp phần vào sự hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá nhằm tạo ra những sản phẩm hàng hoá đạt chất lượng cao, đồng nhất đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, nhất là những người nông dân sản xuất theo hướng trang trại. Chúng tôi mong có sự hơp tác và giúp đỡ của các tổ chức trong nước và Quốc tế vào các lĩnh vực nêu trên.

Tư vấn: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản, Làm vườn

Chuyển giao công nghệ: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy sản, Làm vườn
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb