Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Hội - Hiệp hội

Hiệp hội chè Việt Nam - VITAS
Địa chỉ: 92 Võ Thị Sáu - Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại: (08.4) 863 7728
Fax: (08.4) 625 1801
Email: vitas@fpt.vn
Website: http://vitas.org.vn

Hiệp hội chè Việt Nam - VITAS

Một trong những hiệp hội đầu tiên ở Việt Nam. Được thành lập ngày 25/1/1988. Trải qua các giai đoạn phát triển của ngành chè, VITAS luôn luôn là cơ quan đầu não đối mặt với thực trạng kinh tế, đại diện cho lợi ích và quền lợi của những người làm chè. VITAS đóng vai trò như một nhạc trưởng hướng dẫn các hội viên thực hiện cam kết của mình về sản xuất chè không khuyết tật, bảo đảm an toàn thực phẩm và vệ sinh công nghiệp.

VITAS cũng tham gia vào hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng, cam kết thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Vai trò và chức năng của VITAS

Dịch vụ Bao gồm các dịch vụ về giống, khuyến nông, chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại, thị trường, đấu giá, đào tạo.

Tư vấn Tư vấn cho Chính phủ về chế độ chính sách phát triển chè, tư vấn cho địa phương về quy hoạch, kế hoạch phát triển chè trên địa bàn, tư vấn cho doanh nghiệp.

Văn hoá trà Quảng bá văn hoá trà Việt Nam, tổ chức các lễ hội, hội chợ triển lãm chè, các hoạt động văn hoá thúc đẩy kinh doanh.

Xây dựng và triển khai mô hình mẫu Xây dựng, triển khai các mô hình phát triển bền vững, các vườn ươm giống quốc gia, các khu liên hợp sản xuất vùng và liên vùng cá các dự án mẫu trọng điểm khác ở địa phương.

Thông tin Thiết lập mạng thông tin toàn ngành, trong nước và quốc tế. Tờ báo Trà Việt là tiếng nói của người làm chè truyền bá tri thức khoa học, công nghệ, quản lý và văn hoá.

Các trung tâm của VITAS

Tương ứng với những chức năng nói trên, VITAS đã thành lập ra 4 trung tâm:

• Trung tâm nghiên cứu và phát triển thị trường.

• Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao và thiết bị tiên tiến.

• Trung tâm nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực ngành chè.

• Trung tâm tư vấn và đầu tư phát triển giống chè.

Từ 16 thành viên sáng lập ban đầu (1988), đến nay Hiệp hội đã có 102 hội viên phân bố ở 10 chi hội và 21 tỉnh có chè trong cả nước. Đây là lực lượng quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của ngành chè trong thiên niên kỷ mới.

Danh sách hội viên:

Đăng ký hội viên:

Sản phẩm:
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb