Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Hội - Hiệp hội

Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam
Địa chỉ: Số 5 Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 733 6520 - 845 2818
Fax: (84.4) 7337498
Email: vicofa@hn.vnn.vn
Website: http://www.vicofa.org.vn

Biểu trưng của Hiệp hội là chữ V mà một nhánh bên phải của chữ V mang một nhân cà phê. Rãnh của nhân cong theo hình bờ biển Việt Nam như chữ S. Bên dưới là hàng chữ VICOFA. Hiệp hội Cà phê - Ca Cao Việt Nam (VICOFA) được thành lập theo Nghị quyết của Hội nghị các hội viên sáng lập ngày 04/01/1990 và được công nhận theo Quyết định số 28/KTĐN-TCCB ngày 22/01/1990 của Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại (nay là Bộ Thương mại).

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ, tổ chức và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ của Hiệp hội được hội viên thông qua ở mỗi kỳ Đại hội và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

- Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam ra đời do sáng kiến của các hội viên sáng lập họp ngày 04/01/1990 tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị cử Hội đồng quản trị gồm 21 thành viên. Hội nghị này được xem là Đại hội Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam lần thứ nhất. Ông Đoàn Triệu Nhạn, lúc này là Tổng Giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt nam, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hiệp hội. Bản Điều lệ đầu tiên của Hiệp hội sau khi được chỉnh sửa đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm phê duyệt ngày 19/02/1992.

- Đại hội Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam lần thứ II họp tại Thành phố Vũng Tàu ngày 27 và 28/06/1994, bầu Hội đồng quản trị gồm 15 thành viên, trong đó ông Đoàn Triệu Nhạn được bầu làm Chủ tịch và có hai thành viên là quan chức của Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Đại hội Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam lần thứ III họp tại Hà Nội ngày 23 và 24/8/1997, bầu Hội đồng quản trị gồm 21 thành viên do ông Đoàn Triệu Nhạn làm Chủ tịch, và thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Điều lệ sửa đổi này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt theo Quyết định số 1322 QĐ-BNN/TCCB ngày 4/5/1998.

- Ngày 04/05/2001, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam đã tiến hành Đaị hội lần thứ IV, kết thúc sớm nhiệm kỳ III (1997-2002). Đại hội đã bầu lên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ thứ IV và thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam. Điều lệ sửa đổi này được Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 41/2001/QĐ-BTCCBCP ngày 30/07/2001.

Đại hội lần thứ IV đã bầu lên Hội đồng Quản trị mới gồm 21 đồng chí Uỷ viên. Hội đồng Quản trị mới đã họp phân công các chức vụ chủ chốt như sau:

1. Chủ tịch HĐQT Ông Đoàn Triệu Nhạn (Cán bộ chuyên trách, nguyên Chủ tịch HĐQT các khoá I, II và III).

2. Phó Chủ tịch thứ nhất Ông Lê Xuân Nhân (Nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT khoá III, Giám đốc Cty INEXIM ĐăkLăk, Giám đốc Câu lạc bộ Cà phê ĐăkLăk)

3. Phó Chủ tịch Ông Nguyễn Văn Trương (Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam)

4. Uỷ viên Thường trực Ông Lê Trọng Ân (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT
khoá III, Nguyên Phó Tổng Giám đốc VINACAFE)

5. Trưởng ban Kiểm tra Ông Lê Văn Ngọc (nguyên Trưởng ban Kiểm tra
khoá III, Giám đốc Cty Centrimex-Bộ Thương mại)

6. Tổng Thư ký Bà Đào Thị Mùi (Cán bộ chuyên trách, nguyên Tổng thư ký khoá III)

Năm đồng chí Uỷ viên HĐQT 1, 2, 3, 4, 5 và Tổng Thư ký tổ chức thành ban Thường trực HĐQT Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam khoá IV với sự tham gia của hai vị cố vấn do hai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Thương Mại cử.

Hiện nay Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt nam có trên 100 Hội viên là các Tổng công ty, công ty, xí nghiệp sản xuất chế biến thu mua, xuất khẩu cà phê, các trung tâm nghiên cứu và viện nghiên cứu trên địa bàn cả nước từ Bắc chí Nam ở cả hai vùng cà phê Robusta và Arabica.

Hiệp hội luôn mong muốn tiếp nhận Hội viên mới và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực cà phê, ca cao.

Hiện nay Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt nam có trên 100 Hội viên là các Tổng công ty, công ty, xí nghiệp sản xuất chế biến thu mua, xuất khẩu cà phê, các trung tâm nghiên cứu và viện nghiên cứu trên địa bàn 24 tỉnh thành từ Bắc chí Nam, ở cả hai vùng cà phê Robusta và Arabica. Dưới đây là danh sách Hội viên Hiệp hội phân theo khu vực:

Miền Bắc:

Hà Nội 
Thành phố Hải Phòng
Tỉnh Lạng Sơn
Tỉnh Lai Châu
Tỉnh Sơn La
Tỉnh Yên Bái
Tỉnh Hòa Bình
Tỉnh Hà Tây
Tỉnh Nghệ An
Tỉnh Quảng Trị

Duyên hải miền Trung

Thành phố Đà Nẵng
Tỉnh Phú Yên
Tỉnh Khánh Hòa

Tây Nguyên

Tỉnh Đăk Lắk
Tỉnh Gia Lai
Tỉnh Kontum

Miền Đông Nam Bộ

Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh Lâm Đồng
Tỉnh Đồng Nai 
Tỉnh Bình Dương
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb