Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Cơ quan - Ban nghành

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II
Địa chỉ: 116 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1 - Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 829 9592 - 823 0676
Fax: (84.8) 822 6807
Email: RIA2@netnam2.org.vn
Website: http://www.ria2.org.vn

Giới thiệu

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II là cơ quan nghiên cứu khoa học kỹ thuật về nuôi trồng thủy hải sản trực thuộc Bộ Thủy sản, có nhiệm vụ điều tra môi trường và nguồn lợi thủy sản, nghiên cứu khoa học kỹ thuật về giống, nuôi, khai thác bảo quản chế biến và bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản, tổ chức thực hiện việc sản xuất thử và hướng dẫn áp dụng vào sản xuất những kết quả nghiên cứu thực nghiệm của Viện trong phạm vi các tỉnh từ Đồng nai - Sông Bé (nay là Bình Phước, Bình Dương) trở vào nhằm phát triển sản xuất đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.

Chức năng - nhiệm vụ

1. Điều tra cơ bản về môi trường, nguồn lợi thủy sản nội địa và ven bờ, nhằm xác định tiềm năng và khả năng sản xuất của các vùng nước cho mục đích phát triển nuôi trồng thủy hải sản. Quy hoạch phát triển nghề cá trên cơ sở khai thác hợp lý, duy trì bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản cho mục đích sử dụng bền vững. 2. Đánh giá tác động của việc sử dụng tài nguyên nước lên nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

3. Nghiên cứu kỹ thuật nuôi thủy sản biển, nước lợ, nước ngọt bao gồm: sản xuất giống tự nhiên, giống nhân tạo, các hệ thống nuôi thương phẩm các loài thủy sản có tiềm năng và những vấn đề có liên quan như: bệnh thủy sản, thức ăn tự nhiên, thức ăn công nghiệp.

4. Nghiên cứu các kỹ thuật sau thu hoạch, chế biến các sản phẩm thủy sản.

5. Thực hiện các dịch vụ khuyến ngư và các dịch vụ có liên quan đến phát triển nuôi trồng thủy sản và quản lý nguồn lợi thủy sản.

6. Hợp tác với các Viện, trường đại học trong việc huấn luyện, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành thủy sản.

7. Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước nghiên cứu các vấn đề cùng quan tâm, chuyển giao kỹ thuật và công tác khuyến ngư.

Nhân sự

Đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện bao gồm 107 người, trong đó có: 5 Tiến sĩ, 21 Thạc sĩ, 81 Kỹ sư và Cử nhân, được đào tạo ở các trường đại học ở trong nước cũng như ở ngoài nước.

Liên hệ

1. Ban giám đốc
Viện trưởng: Dr. Nguyễn Văn Hảo Tel: (84-8) 822-6496
Fax: (84-8) 822-6807
Email: haoria2@hcm.vnn.vn

Phó Viện trưởng: Đỗ Dũng
Tel. (84-8) 822-9275
Fax: (84-8) 822-6807
Email: fish.co@hcm.fpt.vn

2. Tổ chức 
1- Phòng Tổ chức – Hành chính
Trưởng Phòng: Cao Thanh Hùng
Tel: (84-8) 822-6806

2- Phòng Thông tin-Thư viện
Trưởng Phòng: Nguyễn Mạnh Hùng
Tel: (84-8) 822-9617
Email: nmhung@hcm.vnn.vn

3- Phòng Kinh tế – Kế hoạch
Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Trọng
Tel.: (84-8) 822-9616
Email:amfpvn@hcm.fpt.vn
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb