Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Cơ quan - Ban nghành

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam.
Địa chỉ: Tháp A, toà nhà VINCOM, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 220 0422 - 220 0484
Fax: (84.4) 220 0399
Email: bidv@hn.vnn.vn
Website: http://www.bidv.com.vn

Giới thiệu

Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam được thành lập theo quyết định 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình hoạt động và trưởng thành, Ngân hàng được mang các tên gọi khác nhau phù hợp với từng thời kỳ xây dựng và phát triển của đất nước:

Ngân hàng Kiến thiết Việt nam từ ngày 26/4/1957

Ngân hàng Đầu tư và xây dựng Việt nam từ ngày 24/6/1981

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam từ ngày 14/11/1990

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam là một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất ở Việt nam được hình thành sớm nhất và lâu đời nhất, là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, được tổ chức hoạt động theo mô hình Tổng công ty nhà nước. Tính đến 31/12/2004, tổng tài sản của BIDV đạt gần 104.000 tỷ VND, vốn điều lệ được bổ sung tăng lên đạt 3.860 tỷ VND. Hệ thống tổ chức được hình thành và hoàn thiện dần theo mô hình của một tập đoàn trong tương lai. Hiện nay, mô hình tổ chức của BIDV gồm 05 khối lớn: Khối ngân hàng thương mại quốc doanh (bao gồm 3 sở giao dịch và các chi nhánh trên toàn quốc); Khối Công ty; Khối các đơn vị sự nghiệp; Khối liên doanh; Khối đầu tư. Tổng số cán bộ công nhân viên của toàn hệ thống đạt trên 8.000 người vừa có kinh nghiệm, vừa am hiểu công nghệ ngân hàng hiện đại.

Bên cạnh việc hoạt động đầy đủ các chức năng của một ngân hàng thương mại được phép kinh doanh đa năng tổng hợp về tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng, làm ngân hàng đại lý, phục vụ các dự án từ các nguồn vốn, các tổ chức kinh tế, tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước, BIDV luôn khẳng định là ngân hàng chủ lực phục vụ đầu tư phát triển, huy động vốn cho vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn cho các thành phần kinh tế; là ngân hàng có nhiều kinh nghiệm về đầu tư các dự án trọng điểm.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam luôn làm tròn nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho. Cùng với hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước, BIDV luôn là công cụ sắc bén, là lực lượng chủ lực trong thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Trong hoạt động, BIDV luôn tuân thủ pháp luật, thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn.

Giai đoạn hiện nay, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam xác định mục tiêu hoạt động là: Hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Trong quan hệ với khách hàng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam luôn nêu cao phương châm hành động “Hiệu quả kinh doanh của khách hàng là mục tiêu hoạt động của BIDV”, quan hệ giữa BIDV và bạn hàng là mối quan hệ “hợp tác cùng phát triển”, cùng chia xẻ kinh nghiệm, khó khăn, cơ hội kinh doanh với bạn hàng. Chính vì lẽ đó, BIDV luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, luôn tìm hiểu để thoả mãn những nhu cầu ngày một đa dạng của khách hàng. Với cam kết “cung cấp những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao, tiện ích tốt nhất cho khách hàng”, trong hơn 3 năm trở lại đây, BIDV luôn được tổ chức BVQI và Quacert chứng nhận có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000.

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tín dụng, tiền tệ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam luôn duy trì sự phối hợp, chia xẻ kiến thức, kinh nghiệm với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng bè bạn trong nước và quốc tế theo tinh thần hợp tác phát triển cùng có lợi.

Là thành viên tích cực của cộng đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam luôn quan tâm đến cộng đồng, tham gia tích cực vào các chương trình xã hội, chương trình từ thiện xoá đói, giảm nghèo, khắc phục thiên tai, quĩ bảo trợ trẻ em Việt nam, chương trình kiên cố hoá trường học, quĩ khuyến học, quĩ ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam…

Luôn coi con người là nhân tố quyết định mọi thành công, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam thực hiện phương châm “mỗi cán bộ BIDV phải là một lợi thế trong cạnh tranh” về cả năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Vì vậy, BIDV luôn đảm bảo những quyền lợi hợp pháp của người lao động. Từ đó, BIDV cũng đã đang và không ngừng chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động để mọi người đều thấy rằng “BIDV chính là ngôi nhà chung” của mình.

Sản phẩm

Hoạt động cho vay các tổ chức tín dụng (Dự án Tài chính Nông thôn I & II/WB)

Trong khuôn khổ các chính sách của Ngành Ngân hàng hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Dự án Tài chính Nông thôn I (TCNT I) và triển khai Dự án Tài chính Nông thôn II (TCNT II) với chức năng là Chủ Dự án.

Đây là 2 Dự án lớn do Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng số vốn vay 313 triệu USD với định hướng tín dụng trực tiếp phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Mục tiêu cơ bản của cả 2 Dự án là hỗ trợ Việt Nam trong các nỗ lực phát triển kinh tế nông thôn và cải thiện điều kiện sống của người dân ở khu vực nông thôn, thông qua: (i) Khuyến khích đầu tư cho khu vực nông thôn, đặc biệt là các hộ gia đình nông thôn và các doanh nghiệp hoạt động ở các vùng nông thôn với việc tăng cường các khoản vay trung và dài hạn; (ii) Tăng cường năng lực của Hệ thống Ngân hàng để phục vụ tốt hơn cho nền kinh tế nông thôn; và (iii) Tăng cường khả năng tiếp cận của người nghèo nông thôn đến các dịch vụ tài chính chính thức.

Dự án Tài chính Nông thôn I & II được thực hiện theo mô hình Bán buôn Tín dụng. Theo đó, nguồn vốn của Dự án được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chủ Dự án - Ngân hàng Bán buôn) cho vay lại thông qua các Tổ chức Tín dụng được lựa chọn theo các tiêu chí thống nhất để các Tổ chức này cho vay tiếp đến những người vay vốn ở khu vực nông thôn Việt Nam.

Trong khuôn khổ các Dự án Tài chính Nông thôn, được sự chấp thuận của Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã lựa chọn được 20 Tổ chức Tín dụng đủ điều kiện tham gia Dự án. Tổng số vốn giải ngân từ 2 Dự án đã đạt tương đương 230 triệu USD.

Liên hệ

Tên đầy đủ:
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam.

Tên giao dịch quốc tế:
Bank for Investment and Development of Vietnam.

Tên gọi tắt:
BIDV.

Địa chỉ:
Tháp A, toà nhà VINCOM, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại:
042200422, 042200484.

Fax: 04 2200399

Website:
www.bidv.com.vn.

Email: bidv@hn.vnn.vn

Địa chỉ cung cấp thông tin bổ sung:

Để có thông tin chi tiết về các lĩnh vực quan tâm, đề nghị các Tổ chức Tín dụng, người vay vốn cuối cùng liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Giám đốc Sở Giao dịch III - NHĐT:
Nguyễn Huy Tựa
Tel.: (04) 2200577
Fax: (04) 2200569
Email: sgd3@hn.vnn.vn


Địa chỉ Sở Giao dịch III - NHĐT:
Tầng 11, Tòa nhà Vincom A
191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel.: (04) 2200570
Fax: (04) 2200569
Email: sgd3@hn.vnn.vn

Địa chỉ cung cấp thông tin bổ sung: Để có thông tin chi tiết về các lĩnh vực quan tâm, đề nghị các Tổ chức Tín dụng, người vay vốn cuối cùng liên hệ theo địa chỉ dưới đây:

Giám đốc Sở Giao dịch III - NHĐT:
Nguyễn Huy Tựa
Tel.: (04) 2200577
Fax: (04) 2200569
Email: sgd3@hn.vnn.vn


Địa chỉ Sở Giao dịch III - NHĐT:
Tầng 11, Tòa nhà Vincom A
191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel.: (04) 2200570
Fax: (04) 2200569
Email: sgd3@hn.vnn.vn
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb