Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Cơ quan - Ban nghành

Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới - FAO
Địa chỉ: Văn phòng đại diện FAO tại Việt nam, Số 3 Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 942 4208
Fax: (84.4) 942 3257
Email: fao-vnm@fao.org
Website:

Giới thiệu

Trong những năm gần đây Việt Nam đã vươn lên thành một trong số những nước có nền kinh tế thành công gây nhiều ấn tượng nhất. Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng cộng thêm hành động trực tiếp của Chính phủ hỗ trợ những hộ gia đình và cộng đồng nghèo nhất đã làm giảm đáng kể tỷ lệ người nghèo và cải thiện rất nhiều mức sống của hầu hết người dân Việt Nam.

Nhưng dù có bước tiến vượt bậc về kinh tế trong vòng mười năm qua, ở Việt Nam vẫn tồn tại một tỷ lệ dân số đáng kể là người nghèo. Sẽ không thể giảm nghèo bền vững ở nông thôn nếu không hoạch định được và đưa vào thực thi một chính sách phát triển nông thôn tập trung vào người dân giúp họ dễ dàng tiếp cận hơn những tư liệu sản xuất quý giá trong nông nghiệp và tăng cường việc làm phi nông nghiệp cho họ. Có đến khoảng 70% dân số sinh sống ở nông thôn và con số này sẽ còn tiếp tục trong một thời gian dài nữa dù quá trình đô thị hoá đang diễn ra rất nhanh.

FAO bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ năm 1978. Từ đó đến nay FAO đã hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho Chính phủ, đồng thời tham gia thực hiện khoảng 400 dự án thuộc các lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững, dinh dưỡng và an ninh lương thực, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Các dự án đạt được

Dự án trong nước
Mã dự án: TCP/VIE/2801
Tên dự án: Hỗ trợ cho cuộc tổng điêù tra toàn quốc về Nông thôn, nông nghiệp và ngư nghiệp
Nhà tài trợ: FAO
Thời gian: 2002-2003
Kinh phí: 258.000 US$
Mục tiêu: Mục tiêu của dự án nhằm củng cố năng lực cho việc phân tích và phổ biến số liệu thống kê lương thực và nông nghiệp sao cho các chính sách và các nghị định hành chính được dựa trên các thông tin thực tế và cập nhật nhằm nâng cao sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và hỗ trợ phát triên nông thôn.


Dự án trong nước
Mã dự án: TCP/VIE/0065
Tên dự án: Trồng nấm ăn tại tỉnh Thái Bình
Nhà tài trợ: FAO
Thời gian: 2000-2002
Kinh phí: 227.000 US$
Mục tiêu: Những mục tiêu cụ thể của dự án là: i) nhằm thiết lập một cơ sở sản xuất nấm thí điểm tại tỉnh Thái Bình để sản xuất giống nấm và triển khai các công nghệ nuôi trồng đơn giản thích hợp; ii) nhằm đào tạo các kỹ thuật viên về quản lý phòng thí nghiệm, trồng, thu nhặt, bảo quản và lưu kho giống nấm; iii) nhằm phát triển một hệ thống phân phối giống nấm chất lượng cao để cung cấp cho những người nông dân có nhu cầu ở các khu vực nông thôn và đô thị; iv) nhằm giới thiệu các dòng nấm ăn hoại sinh mới thích hợp với những điều kiện địa phương và phổ biến thông tin về trồng nấm cho những nông dân sản xuất nhỏ được lựa chọn

Dự án trong nước
Mã dự án: VIE/01/001
Tên dự án: Chính sách cạnh tranh quốc tế của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam
Nhà tài trợ: UNDP
Thời gian: 2/2001-12/2001
Kinh phí: 80.000 US$
Mục tiêu: Dự án sẽ hỗ trợ Vụ Chính sách Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Bộ NN&PTNT trong việc lập các chính sách nhằm cải thiện tính cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Dự án trong nước
Mã dự án: VIE/98/019
Tên dự án: Xây dựng Quy hoạch tổng thể nghiên cứu nông nghiệp của Việt Nam
Nhà tài trợ: UNDP
Thời gian: 1998-2001
Kinh phí: 216.000 US$
Mục tiêu: Nhằm hỗ trợ Chính phủ hợp lý hoá và cơ cấu lại nghiên cứu nông nghiệp dưới dạng cải cách thể chế, ưu tiên hoá đầu tư nghiên cứu cũng như phối hợp với các tổ chức khuyến nông và nông dân để đảm bảo tác động hiệu quả của các kết quả nghiên cứu. Xây dựng bản quy hoạch tổng thể nghiên cứu nông nghiệp toàn diện phù hợp với một khuôn khổ chiến lược nghiên cứu nông nghiệp, đưa ra các kiến nghị về cơ cấu tổ chức của hệ thống nông nghiệp quốc gia và xây dựng bản kế hoạch trung hạn trong đó xác định trọng tâm nghiên cứu ưu tiên, những yêu cầu về nguồn lực và chiến lược hỗ trợ của các nhà tài trợ.

Liên hệ

Ms. Chu Thị Kim Oanh
Thư ký đại diện
E-mail:oanh@fao.org.vn
Ext. 12

Mr. Vũ Ngọc Tiến
Trợ lý chương trình
E-mail: tien@fao.org.vn
Ext. 19

Ms. Nguyễn Thị Thu Ba
Quản lý dự án
E-mail: thuba@fao.org.vn
Ext. 18

Ms. Đặng Thị Minh Thủy
Thư ký / Trực tổng đài
E-mail: minhthuy@fao.org.vn
Ext. 13

Mr. Markku Skytta
Tình nguyện viên của LHQ
E-mail: skytta@fao.org.vn
Ext. 27

Ms. Astrid Tripodi
Điều phối viên chương trình kiểm soát cúm gia cầm
E-mail: mailto:%20astrid@fao.org.vn
Ext. 29
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb