Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Cơ quan - Ban nghành

Bộ thủy sản
Địa chỉ: Số 10 đường Nguyễn Công Hoan, Q. Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84.4) 771 6578 - 834 3182 - 831 8040 - 831 8041
Fax: (84.4) 771 6578
Email: ttam.bts@hn.vnn.vn
Website: http://www.fistenet.gov.vn

Trung tâm tin học - Bộ Thủy sản được thành lập theo Quyết định số 17/2003/QÐ-BTS ngày 5/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản.

Các nhiệm vụ chính

1. Dịch vụ thông tin

+ Thu thập, lưu giữ và xử lý tất cả các tài liệu trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực thủy sản.
+ Tạo dựng cơ sở dữ liệu danh mục các loại tài liệu trên máy tính phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh của bạn đọc.
+ Cung cấp thông tin theo yêu cầu của người dùng trong ngành qua các loại ấn phẩm, fax, điện thoại và thư điện tử.
+ Phục vụ thông tin Hỏi - Đáp cho các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp trong toàn ngành.
+ Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ thông tin cho các đơn vị thông tin trong toàn ngành.
+ Tổ chức, xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới thông tin trong toàn ngành.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu

+ Hệ thống các cơ quan quản lý ngành Thủy sản.
+ Các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu và các cơ sở đào tạo trong ngành.
+ Các tài liệu KHKT chuyên ngành và các tài liệu khác có liên quan đến lĩnh vực thủy sản.
+ Số liệu thống kê về thương mại thủy sản, về thị trường và giá cả của tất cả các mặt hàng thủy sản.
+ Hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ thông tin cho các đơn vị thông tin trong toàn ngành. Người dùng có thể truy cập từ xa các cơ sở dữ liệu này trên mạng FISHNET qua đường điện thoại.

3. Xuất bản ấn phẩm thông tin

+ Thông tin Khoa học công nghệ và kinh tế thuỷ sản (xuất bản hằng tháng) 
+ Thông tin chuyên đề về khai thác, chế biến, nuôi trồng và kinh doanh XNK thủy sản (xuất bản hằng quý)
+ Bản tin tóm tắt khoa học công nghệ thủy sản bằng tiếng Anh (3 số/năm) 
+ Thư mục sách mới (1 số/năm)

4. Công nghệ thông tin

Trung tâm thông tin KHKT và Kinh tế thủy sản là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý của ngành Thủy sản. Thông qua Dự án "Tin học hoá quản lý Nhà nước của Bộ Thủy sản" được triển khai trong khuôn khổ chương trình quốc gia về CNTT

Trung tâm đã:
+ Xây dựng mạng cục bộ (LAN) tại cơ quan Bộ Thủy sản với trung tâm mạng đặt tại Trung tâm.
+ Xây dựng mạng FISTENET trên cơ sở giao thức chuẩn của Internet để truyền nhận thông tin.
+ Hệ thống cơ sở dữ liệu trên FISTENET được cập nhật thường xuyên, cung cấp những thông tin cơ bản, quan trọng cho hoạt động quản lý và chuyên môn của ngành.
+ Tổ chức các khoá đào tạo CNTT cho các cán bộ lãnh đạo, các chuyên viên của Bộ Thủy sản và các sở Thủy sản địa phương.

5. Thống kê nghề cá

 Từ năm 2002 trung tâm được Bộ Thuỷ sản giao nhiệm vụ thống kê nghề cá.

6. In ấn tài liệu

Xưởng in Trung tâm đảm nhận in ấn các ấn phẩm thông tin, các tài liệu khoa học kỹ thuật và các dạng tài liệu khác phục vụ các đơn vị trong ngành.

7. Hợp tác quốc tế

+ Trung tâm tin học có quan hệ hợp tác với Trung tâm Thông tin - Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia và các cơ quan thông tin khác ở trong nước.
+ Ngoài ra, Trung tâm còn có quan hệ hợp tác với các cơ quan thông tin quốc tế và các tổ chức quốc tế khác để mở rộng phạm vi hoạt động trong lĩnh vực thông tin.

Liên hệ

Giám đốc : Ts. Thái Thanh Dương
Điện thoại: (84.4) 8343182 Phó giám đốc: Ks. Dương Long Trì

Điện thoại: 04.8318041

Phó giám đốc: Cử nhân Phạm Tuyết Nhung
Điện thoại: 04.7716200
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb