Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Cơ quan - Ban nghành

Viện chăn nuôi
Địa chỉ: Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội.
Điện thoại: (84.4) 8 389 267
Fax: (84.4) 8 389 775
Email: niah@hn.vnn.vn
Website: http://www.vcn.vnn.vn

Giới thiệu chung

Tên đầy đủ: Viện Nghiên cứu Chăn Nuôi

Tên tiếng Anh: National Institute of Animal Husbandry (NIAH) (Tên đăng ký ban đầu: Animal Husbandry Resarch Institute - AHRI)

Năm thành lập: 1952

Tiên thân: Trong Nghị định số 1-CN-QĐ-ND (Công báo số 10 năm 1952 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà) ngày 9/2/1952 Bộ trưởng Bộ Canh Nông đã ký Quyết định thành lập Viện Chăn Nuôi cùng với 6 Bộ phận khác của Bộ Canh Nông (Văn phòng, Phòng ruộng đất, Vụ Sản xuất Nông nghiệp, Vụ Thuỷ lâm, Viện Trồng trọt, Sở Doanh điền).

Chức năng của Viện Chăn Nuôi là: nghiên cứu kỹ thuật chăn nuôi và thú y để hướng dẫn và đẩy mạnh cải tiến kỹ thuật phục vụ sản xuất. Trụ sở đầu tiên được đặt tại Khu Việt Bắc.

Tổ chức:
Tại trung tâm Viện có Ban giám đốc, 12 Bộ môn nghiên cứu và 6 Phòng ban.
Trên địa bàn cả nước có 9 Trung tâm nghiên cứu; 2 Trạm thực nghệm; 2 Trại chăn nuôi; 1 Công ty Liên doanh sản xuất thức ăn với Pháp.

Nhân lực:
Toàn khối Viện có 681 người, trong đó 419 người trong danh sách quỹ lương, tự trang trải 262 người..
Đội ngũ nghiên cứu: 2 Giáo sư, 6 Phó giáo sư, 45 Tiến sỹ, 48 Thạc sỹ, 195 kỹ sư và bác sỹ thú y.

Chức năng nghiên cứu:
Di truyền và nhân giống, Sinh lý - sinh hóa, Dinh dưỡng và thức ăn, Kỹ thuật nuôi, Hệ thông chăn nuôi, Chế biến sản phẩm, Đào tạo - thông tin.

Liên hệ
Địa điểm: Trung tâm Viện đóng tại xã Thụy Phương - huyện Từ Liêm - Hà Nội. Nằm giữa hai dòng sông Hồng và sông Nhuệ. Các trung tâm thủ đô Hà Nội 20km về phía Bắc.

Địa chỉ liên lạc:  Viện Chăn nuôi - Thụy Phương - Từ Liêm - Hà Nội.
Tel: (04) 8 389 267 - Fax: (04) 8 389 775
Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb