Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


Cẩm nang

BẠN NHÀ NÔNG

I. Mục đích:

Là cuốn sách cần thiết cho nhà nông mỗi khi cần tra cứu, tìm hiểu về kiến thức, máy móc thiết bị, vật tư, giống. liên quan đến nuôi trồng, đồng thời hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm có uy tín cũng như địa chỉ của các Doanh nghiệp các tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực Nông, Lâm, Ngư nghiệp đến bà con nông dân.

II. Nội dung:

- Bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu về nuôi trồng.

- Kiến thức khoa học kỹ thuật mới liên quan tới nuôi trồng.

- Thông tin về các Doanh nghiệp: Tên, địa chỉ, điện thoại, email, website, lĩnh vực hoạt động,... có liên quan đến nhà nông.

- Thông tin về thị trường, sản phẩm của các Doanh nghiệp và của nhà? nông.

- Thông tin tổng quan về địa lí, dân cư,...

- Diễn đàn.

- Và nhiều thông tin khác.

III. Hình thức:

- Khổ sách: 21cm x 29cm

- Bìa: 4 trang 4 màu in giấy Couché 210 cán màng OPP

- Ruột: 400 - 500 trang, in 4 màu giấy Couché matt 80

- Số lượng: 45.000 - 60.000 cuốn/ kỳ

IV. Phát hành:

- Thời gian: Ðịnh kỳ mỗi quý1 lần, dự kiến số 1 phát hành vào quí 1/ 2006.

- Ðối tượng: Phát hành hoàn toàn miễn phí đến các trung tâm khuyến? nông, các Ðơn vị, Ban ngành từ trung ương đến địa phương của ngành Nông, Lâm, Ngư nghiệp và bà con nông dân trên cả nước, đặc biệt là vùng sâu vùng xa.

V. Kết luận:

Ðây là ấn phẩm được chúng tôi thực hiện từ nhu cầu thiết yếu của bà con nông dân, ấn phẩm được phát hành rộng rãi, được cập nhật những thông tin mới nhất. Trên website www.bannhanong.vietnetnam.net thông tin cũng được cập nhật hàng ngày nhằm giúp bà con nông dân tiến hành làm giàu cũng như phát triển tốt hơn quỹ đất hiện có.

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ
Trên "Cẩm nang Bạn Nhà Nông"

A- NGHĨA VỤ:

1. Tài trợ chính:

50.000.000 đ (năm mươi triệu đồng)

- Ðược 4 trang bài giới thiệu ở phần đầu sách (sau bài viết của các cấp lãnh đạo) và 1 trang quảng cáo ở bìa 4.

- Logo nhà tài trợ (4x12,5cm) được in đầu trang vàng? cẩm nang.

- Ðược tặng 80 cuốn "Cẩm Nang Bạn Nhà Nông".

2. Tài trợ phụ:

40.000.000 đ (bốn mươi triệu đồng)

a. Ðược 2 trang bài giới thiệu và 1 trang quảng cáo bìa 2.

b. Logo (4x6cm) in trên trang vàng của cẩm nang.

c. Ðược tặng 70 cuốn "Cẩm Nang Bạn Nhà Nông"

30.000.000 đ (ba mươi triệu đồng)

- Ðược 2 trang bài giới thiệu và 1 trang quảng cáo bìa 3.

- Logo (4x6cm) in trên trang vàng của cẩm nang.

- Ðược tặng 60 cuốn "Cẩm Nang Bạn Nhà Nông".

25.000.000 đ (hai mươi lăm triệu đồng)

- Ðược 2 trang bài giới thiệu và 1 trang quảng cáo bìa 2 phụ.

- Logo (4x6cm) in trên trang vàng của cẩm nang

- Ðược tặng 50 cuốn "Cẩm Nang Bạn Nhà Nông".

15.000.000 đ (mười lăm triệu đồng)

- Ðược 2 trang bài giới thiệu và 1 trang quảng cáo ở bìa 4 phụ.

- Logo (4x6cm) in trên trang vàng của cẩm nang.

- Ðược tặng 50 cuốn "Cẩm Nang Bạn Nhà Nông".

3. Ðồng tài trợ:

10.000.000đ (mười triệu đồng chẵn)

- Ðược 2 trang bài giới thiệu và 1 trang quảng cáo ở trang ruột.

- Logo (4x6cm) in trên trang vàng của cẩm nang.

- Ðược tặng 40 cuốn "Cẩm Nang Bạn Nhà Nông".

B- QUYỀN LỢI:

- Ưu tiên giới thiệu tại các hội chợ triển lãm Nông, Lâm, Ngư nghiệp do Ban biên tập chuyên đề "Cẩm nang Bạn Nhà Nông" tổ chức.

- Các Ðơn vị, Doanh nghiệp có thể dùng cuốn cẩm nang này làm tặng phẩm trong các hội nghị khách hàng của mình (số lượng xin thông báo đến ban biên tập chuyên đề "Cẩm nang Bạn Nhà Nông" trước thời gian phát hành).

- Các nhà tài trợ sẽ được quảng cáo, giới thiệu miễn phí trên website
www.bannhanong.vietnetnam.net trong thời gian giữa hai kỳ phát hành. Ðặc biệt trên website các nhà tài trợ có thể giới thiệu về mình bằng phim video.

 

Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb