Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


 Kinh nghiệm SX

Chăm Sóc Cam Quýt

I. Chăm sóc phục hồi su thu hoạch:

Bước 1: Tái tạo bộ rể, phục hồi cây:

Thu hoạch xong, tiến hành xới nhẹ mặt đất quanh hình chiếu của tán cây . Sau đó, bón phân để tái tạo bộ rể và phục hồi nhanh cây, Bón 200gr DAP + 50g KCl + phân hữu cơ (vi sinh, phân gà, dơi…) cho 1 cây 3 năm tuổi.

Tiếp đó, pha 20ml/ thùng 10 lít nước TOBA N.E.T (PHỤC HỒI RỄ) tưới vào vùng rễ. Khi chồi lá non vừa nhú, pha 10ml TOBA D.H.A cho 1 bình 8 lít, phun ướt đều tán lá.

Bước 2: Hỗ trợ vườn cây ra hoa :

- Thường thì sau khi bón phân xong, 10-15 ngày sau cây sẽ đâm ra chồi lá non mới trên đỉnh và nách của chồi, lá non mới đó có mang theo nhiều nụ hoa. Trong trường hợp nào đó, cây chỉ ra chồi lá non mà không có nụ hoa. Chúng ta có thể làm như sau: khi đợt lá non này vừa già trở lại, hòa 80gr F-94 + 10gr TOBA-TSL (kích phát tố TOBA) cho 1 bình 8 lít, phun ướt đẩm tán lá, chỉ phun 1 lần. Sau khi phun 10 ngày cây sẽ ra hoa đều.

- Ở miền Tây Nam bộ, sau mùa lũ, trời thường hanh khô, rễ cây đã bị xốc do lũ, cây dễ ra hoa nên việc xử lý tương đối đơn giản hơn.

II. Xử lý ra hoa:

1. Xử lý ra hoa mùa thuận:

Đặc điểm ra hoa trong tự nhiên của cam quýt là sau một thời gian khô hạn, thiếu nước, khi có nước và phân bón đầy đủ trở lại thì cây sẽ đâm đọt mới và trên đọt mới đó có mang theo hoa. Dựa vào đặc điểm này, bà con xử lý ra hoa theo 2 bước như sau:

Bước 1: khi mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống, bà con tiến hành bón phân cho cây có đường kính 2m, lượng phân: 6 - 8kg phân chuồng loại + 300g DAP + 150g KCl

Bước 2: sau khi bón phân gốc 1 tuần: phun thuốc kích thích ra hoa: Hoà 80g F.94 + 10g TOBA TSL (kích phát tố TOBA) cho bình xịt 8 lít. Phun ướt đẩm tán lá, phun trước khi đợt đọt non mới xuất hiện, chỉ phun 1 lần, nếu cây quá sung thì phun thêm lần 2 sau lần 1 khoảng 1 tuần.

Khoảng 15-20 ngày sau khi phun lần cuối của bước 2, cây sẽ đâm ra đợt đọt non mới, có mang theo hoa ở đỉnh và nách lá.

2. Xử lý ra hoa mùa nghịch ở miền tây

Ở miền Tây, mùa hoa nghịch thường là mùa mưa, mùa mà cây chỉ muốn ra lá. Để xử lý ra hoa vào mùa này, bà con tiến hành 3 bước sau:

Bước 1: Bón phân gốc tạo mầm hoa : Trước thời điểm muốn cây ra hoa 2 tháng, cây đang có lá không non, tiến hành bón phân gốc cho cây có đường kính 2m, lượng phân: 300g DAP + 150g KCl

Bước 2: Xiết nước : Sau khi bón phân gốc 15-20 ngày, cây sẽ đâm ra đợt đọt mới, khi đợt đọt này vừa hết non có màu xanh nhạt thì bắt đầu thao tác xiết nước.
- Ngưng tưới nước ở gốc.
- Bơm nước mương cho cạn để hạ mực nước ngầm xuống thấp. Đồng thời, phủ ni lon tạo khô vùng gốc.Thời gian xiết nước khoảng 20 ngày, tuy nhiên còn tùy thuộc vào điều kiện đất đai và thời tiết. Bà con có thể dựa vào biểu hiện của lá: Sau khi xiết nước được khoảng 7 ngày lá cây bắt đầu héo vào buổi trưa và chiều, sáng hồi phục lại. Đến thời điểm lá bị héo mà đến sáng hôm sau vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thì bắt đầu cho nước mương vào, tưới nhấp nước từ từ ở lần tưới 1 và 2, đến lần tưới thứ 3 thì tưới đủ nước.

Bước 3: Phun thuốc kích thích ra hoa: Khi ở gốc bắt đầu tưới đủ nước, lá đã hồi phục hoàn toàn thì tiến hành phun thuốc ra hoa: Hòa 80g F.94 + 10g TOBA TSL (kích phát tố TOBA) vào bình xịt 8 lít, phun ướt đều cả tán lá, phun 1 lần. Nếu thời tiết không thuận và việc xiết nước chưa đạt, có thể phun lập lại lần 2 sau lần 1 khoảng 7 ngày.
Sau khi phun lần cuối khoảng 10 ngày, cây sẽ ra hoa.
Lưu ý: Ở mùa nghịch, tỉ lệ ra hoa thường chỉ đạt 70-80%, nhưng cây đậu trái tốt hơn.

3. xừ lý ra hoa màu nghịch ở miền đông:

Ở miền Đông, do điều kiện địa hình, rất khó điều khiển ra hoa bằng cách xiết nước tạo khô hạn như ở Miền Tây. Muốn xử lý ra hoa lúc này, cần tiến hành 3 bước sau:

Bước 1: Trước thời điểm muốn thu hoạch trái 9 tháng, bón phân gốc cho cây có đường kính 2m, lượng phân: 300g DAP + 500g Supe lân + 200g KCl

Bước 2: Phun thuốc tạo mầm hoa. Sau khi bón phân gốc, cây sẽ đâm ra đợt đọt mới, khi đợt đọt này vừa hết non thì phun thuốc để cây phân hoá mầm hoa: hoà 15g TOBA SUN vào bình 8 lít, phun ướt đẩm cả tán lá, phun 2 lần liên tục cách nhau 1 tuần. Đối với những cây quá sung có thể phun thêm lần thứ 3.

Bước 3: Phun thuốc kích thích ra hoa: Sau khi phun TOBA SUN lần cuối 10 ngày, tiến hành phun thuốc ra hoa: Hòa 80g F.94 + 10g TOBA TSL hoặc pha 20 gam SUPER FLOWER vào bình xịt 8 lít, phun ướt đều cả tán lá, phun 1 lần.

III. Xử lý đậu trái

Không giống như rễ nhãn, rễ cam quýt nếu bị xốc sẽ tái sinh yếu hơn rất nhiều. Từ đó dễ dẫn tới rụng hoa và trái hàng loạt, dù hoa rất nhiều và đậu trái non nhiều. Vì thế, việc xử lý đậu trái ngoài việc phun qua lá, còn cần tác động thêm ở gốc nữa để khôi phục bộ rể. Cụ thể bà con xử lý 3 lần như sau:

- Lần 1: Khi búp hoa vừa nhú: Hoà 10cc F.95 + 5cc Confidor vào bình 8 lít, phun ướt đều cả tán cây. Bón cho mỗi cây 200g NPK 16 –16 – 8 –13S+ phân HC/ cây có đường kính tán 2m.

- Lần 2: Trước khi hoa nở 1 tuần: Hoà 10cc F.95 + 40g Antracol vào bình 8 lít, phun ướt đều cả tán cây. Hoà 10cc F.95 + 15cc TOBA FRUIT + 10cc Confidor vào bình 10 lít nước tưới cho 1 cây lớn (6 năm tuổi trở đi) hoặc 2 cây nhỏ.

- Lần 3: Khi trái non bằng hạt đậu xanh: Hoà 15cc TOBA FRUIT + 10cc Confidor vào bình 8 lít phun cho ướt đều chùm trái và cả tán cây để ngăn ngừa hiện tượng rụng trái non thường rất dữ dội vào thời điểm này.

IV. Nuôi trái giúp trái bóng và đẹp màu:

1. Bón gốc: 5 lần (Tính cho cây có đường kính 2m)

- Lần 1: Khi trái non bằng hòn bi: 200g NPK 20 – 20 – 15 / cây.

- Lần 2: Sau lần 1 khoảng 30 ngày: 200g NPK 20 – 20 – 15 + 100g Urê sữa + 5kg phân gà hoai/ cây.

- Lần 3: Sau lầân 2 khoảng 30 ngày: 300g NPK 20 – 20 – 15 / 1 cây.

- Lần 4: Sau lần 3 khoảng 30 ngày: 300g NPK 20 – 20 – 15 +5kg phân gà hoai/ cây.

- Lần 5: Trước khi thu hoạch 15 ngày: 200g Urê sữa + 200g KNO3 / cây.

2. Bón phân qua lá:

Trước khi trái bằng hòn bi: định kỳ 7 ngày phun TOBA FRUIT / 1 lần: hoà 15cc/ 8lít, phun ướt đều cả tán lá và chùm trái sẽ giúp trái lớn nhanh, không rụng trái non.

Khi trái bằng hòn bi trở đi cho đến trái chín: phun xen kẻ TOBA FRUIT với TOBA LỚN TRÁI. Cụ thể: cứ 1 lần phun TOBA FRUIT thì lần kế sau đó phun TOBA LỚN TRÁI, cách nhau 10 ngày. TOBA LỚN TRÁI sẽ làm cho trái phì lớn nhanh , vỏ bóng, nền màu đẹp khi chín.

Có thể hoà TOBA FRUIT, TOBA LỚN TRÁI chung với:
- Kelthal, Alfamite, Ortus… ( để phòng hiện tượng da cám do nhện ).
- Confidor, Brightin,… ( để trừ sâu vẽ bùa, bướm chích trái, rầy rệp hại trái ).
- Bayfidan (để trừ bệnh ghẻ, đốm ở vỏ trái ).
- Rovral, Alette ( để trừ bệnh thối trái).


° Các tin khác
• Thiết kế và chuẩn bị chuồng trại (Phần 2) 
• Thiết kế và chuẩn bị chuồng trại (Phần 1) 
• Điều khiển bưởi trưng ra trái đúng
• Lúa mì
• Những điều cần biết về thuốc bảo vệ thực vật
• Hướng dẫn sử dụng thuốc trừ sâu sinh học bảo vệ cây trồng
• Nhện đỏ hại chè
• Cây chôm chôm
• Cách giữ giống Tảo
• Quản Lý Chăm Sóc Vườn Tiêu
• Sử dụng thuốc sinh học BT 
• Chăm Sóc Mãng Cầu Dai
• Phương pháp giúp cây không gãy nhánh khi trái quá nhiều
• Giết mổ gà - biện pháp được áp dụng trong chăn nuôi gia đình
• Bệnh nấm hại tằm
• Bệnh mốc sương khoai tây và cách phòng trừ
• Làm sao phòng bệnh gà rù
• Bảo vệ nguồn gen và khai thác kết quả tạo trầm trên cây trầm hương
• Kỹ thuật trồng Rong sụn trong đầm vịnh kín gió
• Kỹ thuật trồng Rong sụn trong ao nuôi Tôm
• Phòng trừ sâu bệnh đầu vụ lúa hè thu - P3
• Phòng trừ sâu bệnh đầu vụ lúa hè thu - P2
• Phòng trừ sâu bệnh đầu vụ lúa hè thu - P1
• Phòng và trị bệnh đối với mô hình nuôi ếch Thái
• kỹ thuật nuôi lươn mới
• Yến Sào: Loài chim kỳ lạ
• Vàng xanh của biển
• Sâu xanh da láng và biện pháp phòng trừ
• Bón phân cho mô hình trồng màu dùng màng phủ NN
• Dùng Tilt-Super xử lý hãm đọt dưa hấu để nuôi trái

 

Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb