Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


 Vật tư

Các dự án quốc tế đang triển khai tại Viện Chăn Nuôi

Dự án Nghiên cứu sử dụng các nguồn nguyên liệu tại chỗ làm thức ăn gia súc và phân tích hệ thống chăn nuôi bền vững (SAREC/SIDA)

1981-2002 gồm 4 pha. Đây là dự án phối hợp với trường đại học Nông lâm TP.HCM, đại học Cần Thơ, đại học Nông lâm Huế. Hàng năm dự án tiến hành khoảng 7 đến 9 đề tài nghiên cứu về thức ăn và hệ thống chăn nuôi.

Khoảng 30 cán bộ tham gia. Đào tạo được nhiều thạc sĩ và tiến sĩ với phương pháp học tập gắn liền với thực tế và điều kiện Việt Nam.

Đã tiếp nhận kinh phí năm 2000 và phân bổ cho các đề tài SAREC. Đón và làm việc với đoàn chuyên gia SAREC tại Viện và một số địa phương. Cử một số cán bộ đi hội thảo tại Thuỵ Điển, Thái Lan và 2 cán bộ khoa học đi học lớp Msc.

khoá mới tại Tp. HCM, Campuchia, Thailand, Lào. 10 đề tài nghiên cứu trong năm 2001 đã được duyệt và phân bổ kinh phí. Tổ chức thành công lớp học về dinh dưỡng cho gia súc nhai lại, bao gồm 30 học viên trong hệ thống SAREC và các trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội với sự cộng tác của các giáo viên trường đại học Hohenheim-Đức.

Theo www.quangminh.com


° Các tin khác
• Phân lợn, một loại phân bón ao có hiệu quả trong hệ thống nuôi ghép các loài cá
• Phân Hữu cơ và phân Vi sinh

 

Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb