Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


 Vật tư

Thuốc bảo vệ thực vật

I. Thuốc trừ cỏ

01. Anco 720 DD
02. Gesapax 500 FW
03. Glyphosan 480 DD
04. Gramoxone 20 SL
05. Meco 60 EC
06. Sofit 300 EC
07. Butan 60 EC

II. Thuốc trừ sâu

01. Actara 25 WG
02. Alphan 5 EC
03. Bassan 50 EC
04. Basudin 10 H-40 EC-50 EC
05. Bian 40 EC
06. Cyperan 5 EC-10 EC-25 EC
07. Diazan 10 H-60 EC
08. Forvin 85 WP
09. Forsan 50 EC
10. Forwathion 50 EC
11. Kinalux 25 EC
12. Match 050 EC
13. Peran 10 EC - 50 EC
14. Polytrin 440 EC
15. Supracide 40 EC
16. Vertimec 1.8 EC


III. Thuốc trừ bệnh

01. Appencarb super 50 FL - 75 DF
02. Bonanza 100 SL
03. Carban 50 SC
04. Folpan 50 SC
05. Fuan 40 EC
06. Kian 50 EC
07. Rabcide 30 WP-20 SC
08. Score 250 ND
09. Tilt 250 EC
10. Titl Super 300 ND
11. Topan 70 WP
12. Validan 3 DD - 5 DD
13. Zineb-Bul 80 WP

Theo Vietnam Website


° Các tin khác
• Cải tạo vườn đồi từ tro thảo mộc và đất hun khói
• Mô hình VAC hiệu quả ở Jamaica
• Phân Trùn quế - Vermicompost
• Biến vỏ cà phê thành phân hữu cơ
• Chế phẩm sinh học cải tạo đất
• Sử dụng hiệu quả thuốc trừ cỏ ANKILL A 40 WP
• Tồn kho trên 243.000 tấn phân bón
• Phát hiện enzym của vi khuẩn tiêu hủy chất thừa trong thuốc trừ sâu
• Chế phẩm diệt ốc bươu vàng không gây ô nhiễm nước
• Các dự án quốc tế đang triển khai tại Viện Chăn Nuôi
• Phân lợn, một loại phân bón ao có hiệu quả trong hệ thống nuôi ghép các loài cá
• Phân Hữu cơ và phân Vi sinh

 

Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb