Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


 Nuôi

Điều chỉnh các hệ thống sản xuất thức ăn cho đại gia súc trong hệ thống SCV

Bối cảnh Chăn nuôi trâu là một hợp phần chính của các hệ thống sản xuất quảng canh ở vùng miền núi phía Bắc Việt Nam. Từ khoảng chục năm nay, chăn nuôi bò cũng được một số hộ thực hiện trong huyện Chợ Đồn. Nguồn thức ăn gia súc chủ yếu dựa vào các loài cỏ tự nhiên trở nên không đủ do đàn gia súc tăng và giá trị dinh dưỡng của cỏ trên những diện tích sản xuất nông nghiệp trên đất dốc lại thấp.

Mục đích

Kết hợp tốt hơn giữa trồng trọt và chăn nuôi bằng cách khai thác thức ăn gia súc từ các hệ thống SCV và làm giàu đất bằng chính phân gia súc.

Cải thiện đồng thời chăn nuôi gia súc và sản xuất nông nghiệp. Các nương, xen kẽ hay kết hợp giữa sản xuất thức ăn cho người và gia súc, cũng có thể được sử dụng trồng cây thức ăn chăn nuôi và đồng thời bảo vệ độ phì của đất nương.

Giảm sức ép của chăn thả lên nguồn thức ăn tự nhiên, đặc biệt đối với rừng tái sinh hoặc rừng mới trồng.

Phương pháp

Chẩn đoán các hệ thống chăn nuôi và phân tích sự đa dạng của các hộ nông dân,

Thử nghiệm các loài cây phủ đất dưới dạng cây làm thức ăn gia súc,

Thử nghiệm các thành phần hệ thống thức ăn tại hộ nông dân thông qua một mạng lưới thử nghiệm đa địa phương,

Dự kiến một sự quản lý hợp lý của các hệ thống SCV với cây cỏ làm thức ăn gia súc : cân bằng giữa khai thác và tái tạo; lựa chọn những cây cỏ để luân canh tuỳ theo khả năng tái tạo lại độ phì cho đất ; tiếp đó sử dụng một loạt các giống cỏ khác nhau, tạm thời hoặc lâu dài, luân canh hoặc xen canh với cây trồng ngắn ngày hoặc lâu năm.

Tăng cường việc thảo luận giữa nhà nghiên cứu và nông dân để điều chỉnh các hệ thống,

Lập các phiếu mô tả kỹ thuật là cơ sở đào tạo .

Kết quả

Đã điều chỉnh các hệ thống thức ăn có giá trị theo thời gian (SCV lâu năm, vài năm và hàng năm) và trong không gian (đất trũng/đất dốc) các nguồn thức ăn bổ sung từ các nguồn thức ăn tự nhiên và từ sản xuất nông nghiệp,

Các kết quả khoa học về kết hợp chăn nuôi với trồng trọt và trồng rừng; sản xuất các loài cây che phủ có sinh khối lớn, giá trị dinh dưỡng cao trong các hệ thống sản xuất lương thực; Nâng cao ảnh hưởng của trồng trọt đến phát triển chăn nuôi

Xếp loại các hộ dân chăn nuôi tổ chức xung quanh bốn xu hướng quản lý đàn gia súc: mục đích lấy sức kéo, giảm tích luỹ, chăn nuôi để tích lũy vốn và chăn nuôi thương phẩm,
Phương pháp mô phỏng khả năng cung cấp thức ăn chăn nuôi trong hệ thống thức ăn gia súc

Theo Mountain Agrarian Systems Program


° Các tin khác
• Quảng Nam: Khẩn cấp đối phó dịch cúm gia cầm
• Ăn trứng gia cầm nguy hiểm đến mức nào? 
• Thị trường hàng hóa trong nước ngày 14/11/2005
• Nghệ An: phát triển đàn bò hàng hóa
• Khẩn cấp phòng chống H5N1: Việt Nam hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế
• Vaccine phòng H5N1 Việt Nam sản xuất: Nhóm nghiên cứu thử trên cơ thể mình
• Giải mã hoàn chỉnh bộ gen virus cúm H5N1
• 13 tỉnh, thành phố công bố có dịch cúm gia cầm
• Xuất hiện thêm virus H3N4 và H4N5
• Cúm gia cầm 24h qua
• Giá cá tra, ba sa tăng từ 200 - 900 đồng/kg
• Trung Quốc : Cúm gia cầm có nguy cơ xuất hiện thêm 
• Cá basa Việt Nam xâm nhập hệ thống Mc Donald
• Cúm gia cầm diễn biến phức tạp
• Hà Nội: Thủy sản tăng giá 
• TP.HCM: Triệt để kiểm tra, tiêu diệt, ngăn cấm nuôi gia cầm 
• Những yếu tố ảnh hưởng tới sự tiết sữa và tiết hết sữa ... ở bò
• Xã Phước Quang tổng kết mô hình chăn nuôi bò thịt năng suất cao
• Bình Thuận: Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa
• Bến Tre: Hỗ trợ dân phát triển mạnh bò lai Sind
• Ninh Thuận giúp giống và kỹ thuật cho nông dân cải tạo đàn gia súc
• Thiết lập các chốt kiểm dịch 24/24 giờ
• Xử lý việc nuôi và vận chuyển gia cầm trên địa bàn TPHCM
• Kế hoạch phòng ngừa và đối phó với đại dịch cúm gia cầm
• Bình Dương: Làm giàu bằng nuôi lợn công nghiệp
• Sử dụng chế phẩm EM vào chăn nuôi, xử lý môi trường
• Tác hại của bệnh lở mồm long móng
• Dê lên ngôi!
• Hậu Giang: Thoát nghèo nhờ nuôi lươn
• Nuôi ếch làm giàu

 

Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb