Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


 Kinh nghiệm SX

Nhiều doanh nghiệp thủy sản phải giảm 50% công suất

Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu thương mại (Bộ Thương mại), hiện nay nhiều doanh nghiệp thủy sản đã phải giảm đến 50% công suất chế biến và phải từ chối nhiều đơn hàng xuất khẩu.Thực ra việc các doanh nghiệp phải giảm công suất chế biến và từ chối đơn hàng xuất khẩu đã diễn ra được một khoảng thời gian khá dài do thực trạng thiếu tôm nguyên liệu trầm tr