Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


 Kinh nghiệm SX

Đâu là nguyên nhân thiếu, thừa nguyên liệu ở ĐBSCL ?

ĐBSCL đang đứng trước một thực tế hết sức phũ phàng: hầu hết các loại nguyên liệu đều thiếu trầm trọng. Vựa cá đang thiếu cá; vựa tôm đang thiếu tôm; mía, dừa… đều không đủ để sản xuất, dẫn đến tình trạng cạnh tranh khốc liệt. Đây rõ ràng là một nghịch lý đầy bất ổn, cho thấy sản xuất nguyên liệu ở vùng đất này chưa bền vững. Rối bời nguyên liệu!</