Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


 Trồng

Đầu tư thỏa đáng để phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn

Theo kế hoạch, tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn được Quốc hội thảo luận vào phiên họp chiều 23 và sáng 24/11/2005. Bên lề Quốc hội, phóng viên TTXVN đã trao đổi với đại biểu Quốc hội về vấn đề này. 

Ông Nguyễn Ngọc Hai, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận:

Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn vẫn là khâu yếu

Vấn đề quan tâm là cần tiếp tục đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ở nông thôn, khai thác tiềm năng trong nông nghiệp, nông thôn có hiệu quả. Hiện cả nước còn khoảng 12 triệu ha đất trống có khả năng khai thác để sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó trên 8 triệu ha đất canh tác nông nghiệp đang được sử dụng, thu nhập bình quân mới đạt khoảng 15-17 triệu đồng/ha/năm, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực (tương đương 1.000 USD). Trong số 9,3 triệu ha rừng, có gần 1 triệu ha rừng trồng, nhưng trữ lượng gỗ đạt thấp (khoảng 70 m3/ha), năng suất sinh khối rừng trồng chỉ đạt 4-5 m3/ha/năm. Ngành thủy sản đứng trước thách thức của sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên và sự suy giảm môi trường sinh thái, nuôi trồng thủy sản vốn có rất nhiều tiềm năng, nhưng sử dụng thiếu hiệu quả.

Nguyên nhân chủ yếu do kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp vẫn là khâu yếu. Thực tế ở khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên thời gian qua cho thấy, khả năng phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai còn yếu. Theo thống kê, bình quân thiệt hại trên 100 triệu USD/năm, chủ yếu về nông nghiệp. Tại tỉnh Bình Thuận, hệ thống thủy lợi mặc dù đã được đầu tư và phát huy hiệu quả tưới tiêu trên 77,5% năng lực công trình, nhưng đến cuối năm 2005 chỉ tưới chủ động 20,4% diện tích đất canh tác. Thiệt hại do hạn hán, lũ lụt năm 2004 và 2005 trên 287 tỉ đồng.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn nhanh và bền vững, Chính phủ cần tiếp rà soát, sắp đặt thứ tự ưu tiên, trên cơ sở đó tăng tỷ trọng đầu tư và đầu tư nhanh, đồng bộ cho các công trình, dự án trọng điểm thuộc kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn. Trước hết là các công trình thủy lợi có tác động đến cả vùng, các dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước khu vực miền Trung, Tây Nguyên có ý nghĩa quyết định bảo đảm đáp ứng yêu cầu nước cho phát triển sản xuất nông nghiệp, cho công nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Nhà nước cần đầu tư cho các công trình giao thông quan trọng phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là ở các vùng khó khăn; đầu tư thỏa đáng cho hệ thống giao thông ven biển kết hợp với kinh tế quốc phòng; tăng cường mức hỗ trợ đầu tư đẩy mạnh thực hiện Chương trình 134, 174 có hiệu quả tại các xã nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là những tiền đề cơ bản để nông nghiệp và nông thôn nước ta phát huy tiềm năng, phát triển bền vững, đạt hiệu quả cao.

* Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương:

Nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp

Để sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, vấn đề quan tâm là cần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, trong đó chú trọng thị trường trong nước. Với trên 82 triệu dân nên nhu cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm của thị trường trong nước là rất lớn và ngày càng đòi hỏi chất lượng cao.

Nhà nước cần tăng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn một cách hợp lý, trong đó quan tâm đến tổ chức sản xuất, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Tăng đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao, công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, mẫu mã của sản phẩm nông nghiệp, sản xuất nông sản thực phẩm sạch đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Cùng với nâng tỷ trọng đầu tư cho khoa học- công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách thu hút các thành phần kinh tế, các nhà khoa học nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, bám sát thực tiễn sản xuất gắn với thị trường, theo yêu cầu thị trường. Cụ thể như Hải Dương là vùng sản xuất hành, tỏi với diện tích 6.500 ha chiếm 1/5 tổng diện tích cây vụ đông của tỉnh. Tại đây đã hình thành sự liên kết chặt chẽ giữa khâu sản xuất, tiêu thụ và chế biến hành, tỏi và là đầu mối tiêu thụ khắp cả nước.

Khó khăn hiện nay đối với người sản xuất là khả năng chọn tạo giống bởi hành, tỏi không phải là cây chủ đạo để Nhà nước đầu tư nghiên cứu, chọn tạo. Nếu có cơ chế, chính sách phù hợp sẽ đáp ứng được yêu cầu về giống của vùng sản xuất này đồng thời đảm bảo lợi ích của người sản xuất.

Nhà nước cần đầu tư hợp lý cho đầu ra của quá trình sản xuất bao gồm các khâu thu hoạch, bảo quản chế biến và tiêu thụ nông sản. Trước tiên là hoàn thiện và thống nhất bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp trong lĩnh vực này; trang bị cho người dân kiến thức khoa học công nghệ trong và sau thu hoạch để giảm sự thất thoát, hư hỏng trong khâu thu hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất, hiệu quả nhất cho khâu bảo quản, chế biến, tiêu thụ. Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực này, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, từ đó giúp doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát huy được vai trò làm kênh tiêu thụ chính, làm cầu nối giữa người sản xuất và thị trường.

* Bà Nguyễn Thị Thường, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tây:

Quản lý về giống, tránh thiệt hại cho nông dân

Nhà nước cần nâng tỷ trọng đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn trong tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước, tạo điều kiện đẩy nhanh công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trong đó ưu tiên đầu tư cho các công trình thủy lợi, hồ đập nước, hệ thống tưới tiêu lớn tác động đến cả vùng, cả khu vực; nâng tỷ lệ đầu tư cơ sở hạ tầng cho chương trình phân lũ, chậm lũ. Cùng với đẩy mạnh phân cấp đầu tư hạ tầng cho địa phương thực hiện, các cơ quan Trung ương cần tăng cường quản lý về tiêu chuẩn, chất lượng, thanh kiểm tra đảm bảo đúng mục tiêu đề ra.

Nhà nước cần tiếp tục có chính sách tài chính, tín dụng để đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, chú trọng kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn và phát triển làng nghề ở nông thôn, ưu tiên vốn cho các ngành nghề thu hút nhiều lao động, các dự án chế biến, bảo quản, xuất khẩu nông, lâm, thủy hải sản.

Nhà nước cần có chương trình đầu tư nghiên cứu, ứng dụng giống cây trồng, vật nuôi một cách chủ động, đủ mạnh đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân; tăng cường quản lý về giống, tránh tình trạng trôi nổi như thời gian vừa qua, gây thiệt hại lớn cho bà con, nhất là các giống lai nhập ngoại. Đồng thời có chính sách khoanh nợ, giảm lãi suất cho các trường hợp vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi lớn không may bị thiệt hại do dịch bệnh xẩy ra như dịch cúm gia cầm, tạo điều kiện để nông dân chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi phù hợp.

Cần nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách về kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tạo động lực và điều kiện thúc đẩy kinh tế hộ phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, khuyến khích các trang trại thu hút và sử dụng lao động tại chỗ./.

Nguồn tin: TTXVN


° Các tin khác
• Sẽ rút ngắn thời gian cấp bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
• Nhà máy đường Kon Tum: Bao giờ hết "đói" nguyên liệu?
• Tổ chức SX vụ đông xuân 2005-2006
• Đắk Lắk: Thu hoạch lúa vụ mùa đạt năng suất cao
• Cần Thơ xây dựng vùng lúa chất lượng cao
• ĐBSCL: Cảnh báo sâu bệnh, ốc bươu vàng gây hại lúa đông xuân
• Trà Vinh: dừa khô tăng giá cao
• Cao su Việt Nam trước vận hội mới
• Đắk Nông: chống hạn vụ sản xuất đông xuân 2005-2006
• Huyện miền núi Nam Đông mỗi năm thu hoạch 12 tỉ đồng từ cao su
• Mía đường: Tiền đã mất, tật còn mang
• Cà phê xuất khẩu có chiều hướng tăng giá
• Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại đậu phộng - P2
• Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại đậu phộng - P1
• Vì sao trái xoài không đẹp?
• Gặt hái từ "Ba giảm ba tăng"
• Bảo hiểm nông nghiệp trước nguy cơ khai tử
• Trồng ngô theo cách
• Gạo miền Tây lên cơn sốt
• Lúa, gạo hàng hóa đang "nóng" lên
• Trồng cây dó bầu tạo trầm: Tạo giá trị kinh tế cao
• Đậu nành - cây trồng thần diệu
• Đà Lạt: “sốt” hoa Cymbidium
• Trồng cỏ Stylo plus
• Trồng cây hòe trên vùng đất đỏ bazan
• Tăng cường xúc tiến xuất khẩu hoa tươi sang thị trường Nhật Bản
• Thử nghiệm các hệ thống trồng trọt mới thay hệ thống phát nương - làm rẫy
• Tỷ phú trên vùng đất chết
• Trồng sấu ăn quả
• Trồng nấm - giàu nhà sạch phố

 

Trang web được thiết kế và lưu trữ tại VietnamNetweb