Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


 Nuôi

Thử nghiệm mô hình nuôi cừu thịt ở Ninh Bình.

Trung tâm khuyến nông tỉnh Ninh Bình cho biết: xuất phát từ việc nghiên cứu điều kiện đất đai, khí hậu ở Ninh Bình có những vùng bán sơn địa, đồng bằng, Trung tâm đã đề xuất với tỉnh để thực hiện mô hình chăn nuôi cừu hướng thịt trên địa bàn theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng thực hiện.