Tìm kiếm thông tin:
  Chuyên đề Bạn nhà nông
Nuôi
Trồng
Giống
Vật tư
Thiết bị - Công cụ
  Nhà nông tôn vinh
DNghiệp thân thiện
SPhẩm ưa chuộng
Nông dân thành đạt
  Trao đổi kinh nghiệm
Kinh nghiệm SX
Hỏi & đáp
  Danh bạ Bạn nhà nông
Cơ quan - Ban nghành
Hội - Hiệp hội
DN Sản xuất
DN Chế biến
DN D.Vụ-Thương mại
Trang trại
  Giới thiệu Bạn nhà nông
Website
Cẩm nang
Hồ sơ
Liên hệ


 Nuôi

Kinh tế trang trại ở Khánh Vĩnh chưa phát triển đúng tiềm năng

Huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) có 1.714 ha đất bằng, 30.317 ha đất đồi chưa khai hoang. Theo kết quả nghiên cứu, đất ở đây có độ màu cao, thích nghi cho các loại cây trồng nông nghiệp, cây công nghiệp và cây ăn quả, hệ thống mật độ sông, suối dày với các con sông lớn như: sông Sang, Sông Chò, Sông Khế, Sông Cầu... có lưu lượng nước đảm bảo phục vụ các mô hình sản xuất và ph